Algemene voorwaarden

Op de aanbiedingen en overeenkomsten van Mark Smit .NET zijn de algemene voorwaarden van ICT branchevereniging FENIT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

FENIT voorwaarden